|home | map| |how to| site navigation |

 

verso a b c d e verso
  do genalach cloinni guaire          
1 Ceallach ∴ maeilcolaim eoin dar mhathair lainglib genelach mhic domnaill annso   1
2 mac poil mhic dubghaill mhic gilla espaig ingen cimair 7 alasdair na caille eoin mac alasdair   2
3 mhic cellaigh in enigh mhicxdonnchaidh 7 aengus oghar clann ingine mhic mhic domnall mhic giallcad 3
4 mhic turcaill donnchadh mac gilla espaig cimi sin eoin dall aen mhac mhic eoin mhic ollella olchain 4
5 mhic ceallaigh mhic donnchaidh mhic gilla colaim les .i. eoin aengus riabhach mhic aengusa oig mhic sirrna saodlaid 5
6 mhic guaire mhic imhair mhic donnchaidh aen mhac maith aige .i. mhic aengusa moir mhic dein mhic deamail 6
7 mhic cormaic Niall mac cailin mhic aenghus og agarobusa mhic domnaill mhic roteachtaigh 7
8 mhic airbertaigh donnchaidh mhic dubghaill fen am aelanach og mhic raghnaill mhic mháein 8
9 mhic murchaidh persuin mhic dubhagan clann dubgaill mhic ragnaill mhic somairle mhic aengusa olmucaigh 9
10 mhic ferchair mhic donnchaidh .i. --?-- 7 aengus ruadh mhic gillebrigde mhic fhiachach labrainne 10
11 mhic beathain genelach cloinni somairle clann gofraigh aengus 7 mhic gillaeaghanain mhic smirghaill 11
12 mhic finnlaeich domnall mac gilla espaig eoin 7 somairle 7 ragnall mhic solaim mhic enbhotha 12
13 mhic fearchair fada mhic aengus mhic domnaill aengus trath mhic mergadh mhic thighernais 13
14 mhic feradaigh mhic shomairle mhic ferchair nir fagaib mhic suibne mhic follaigh 14
15 mhic ferghusa mhic duinsleibe mhic buirrce. clann mac agb mhic niallgusa mhic etreoil 15
16 do genelach mhic /.i. mhic colaim   at a shil (clann domnaill mhic maine mhic ireoil faigh 16
17 fhinnguine niall Craebsgaeiledh cloinni domnaill annso .i. clann eoin mhic gofraigh mhic ereamoin 17
18 mac gillebrigde a hile eoin 7 ragnall 7 cofraigh tri mic ingine mhic fergusa mhic mileadh esbaine 18
19 mhic eoghain mhic ruaidri domnall og 7 eoin 7 aengus 7 alasdair mhic eirc mhic bile 19
20 mhic gillabrighde .iiii. mic ingine galtair .i. righ alban gilla espaig mac mhic carthainn mhic breoghain 20
21 mhic shaineaghain eoin mhic raghnaill mhic alasdair oig mhic aengusa moir mhic eathach figli mhic bratha 21
22 mhic fhinnlaeit § clann finnguine gofraigh mac aenghusa mhic alasdair oig mhic aengusa moir mhic colladuais mhic deatha 22
23 mhic finnguine o filid Somairle mac gilla brigde mhic gofraigh mhic eathach doimlen mhic erchadha 23
24 mhic cormaic mhic alasdair mhoir domnall mac alasdair mhic domnaill mhic cairpri lifechair mhic alloid 24
25 mhic airbertaigh mhic ragnaill donnchadh 7 eoin da mhac alasdair mhic cormaic ulfata .i. ulcha fa mhic nuaghad 25
26 mhic murchaidh [§ alasdair**] mhic domhnaill mhic raghnaill eoin 7 gillespaig mhic airt ainfir mhic naenuail 26
27 mhic ferchair oig [§ mhic eoghain**] da mhac donnchaidh mhic alasdair mhic domnaill mhic ragnaill mhic cuinn cedcathaigh mhic ebir ghlais 27
28 do genelach mhic lachlainn oig toirrdealbhach 7 loclann da mhac eachainn mhic alasdair mhic fheighlim rechtmhuir mhic ebir glunfhinn 28
29 caineac mac eoin mhic domnaill mhic ragnaill domnall mac aengusa mhic tuathail techtmhuir mhic laimfhinn 29
30 mhic laclain mhic eoin sprangaigh mhic aengusa moir mhic fiachaidh finnolaidh mhic aghnoin fhinn 30
31 mhic gilla padruig genelach cloinni somairle ailein mac eoin mhic ailin mhic fearadhaigh fhinnachtnaigh mhic thait 31
32 mhic laclainn moir mhic eoin mhic alasdair mhic * donnchaidh mhic dubghuill mhic crimthainn nia nar mhic oghomhain 32
33 mhic gillaphadruig mhic raghnaill* mhic somhairle eoin 7 somairle mhic luigec riabh nderg mhic beoghomain 33
34 mhic gillacrist 7 ailin 7 alasdair og .iiii. mic eoin mhic alasdair mhic eoghain [from 1v 26 and 27] mhic donnchaidh mhic mhic na tri finneamna mhic ebir scuit 34
35 mhic deda [for aeda] alainn dubghaill Clann eoin bogaigh .i. eoghan .i. breas nar lothar .i. tri mhic shruib 35
36 renabartha buirrce mac lochlainn mhic shomairle mhic eoin * donncha(i)dh mic eachach feligh mhic esruib 36
37 mhic anradan condregaidid mhic dubgaill donnchadh mac alasdair mhic eoin mhic donnchaidh mhic fhinn § [purpose of § uncertain] mhic gaeighil glais 37
38 clanna neill naighiallaigh mhic* mailcolaim mac loclainn mhic eoin mhic donnchaidh mhic fhinntain mhic niuil 38
39 caitrina ingen donnchaidh mhic dubgaill * ferchar 7 loclann 7 imar tri mic mhic roighen ruaidh mhic fenius farsaigh 39
40 mhic laghmainn mathair gillacolaim mhic imair mhic dubghaill mhic easamhain emna mhic baadh 40
41 cainnigh 7 padruig 7 mhic loclainn mhic donnchaidh mhic dubgaill alasdair 7 mhic blathachta mhic badhog 41
mbraithre thaid
42 gilla easpuig 7 agais somairle da mhac eoin mhic donnchaidh mhic dubgaill. mhic labradha luirc mhic goimer 42
43 ingen mhic domnaill mathair Raghnall finn mac ruaidri mhic ailin mhic enna aighnigh mhic iafeth 43
44 eoin 7 ealasaid ingen mhic ruaidri mhic raghnaill mhic shomairle mhic aengusa turmidh temhrach mhic naeí 44
45 mormair comghuill Ragnall finn ele mac loclainn mhic ailin mhic ragnaill mhic eathach altleathain mhic laimfhiach 45
46 mathair laclainn oig 7 fearchar 7 donnchadh da mhac donnchaidh mhic dubgaill mhic oillella caisfhiaclaigh mhic mathasalam 46
47 mathair gillapadruig ingen mhic ruaidri mhic ragnaill condrecaid clann ruaidri mhic chunnla cruaidhchelgaigh mhic enog 47
48 enri mhic ceinnedaigh 7 clann domnaill 7 clann dubghaill. Clann domhnaill beos mhic iarainngleo fathaigh mhic iareth 48
49 tigerna cairrge 7 eoin dub mac alasdair mhic aenghusa moir mhic domnaill mhic melge molbaigh mhic cobthaigh calbreg [up from next line – a very odd-looking ‘ca’] mhic malalel 49
50 ingen laclainn mhic ruaidri mathair mhic raghnaill mhic shomairle mhic gille bride mhic iughaine mhoir mhic canain 50
51 gillapadruig .i. athair lachlainn moir. ag eoin ahile condregaid clann domnaill mhic eachach buadhaigh mhic enois 51
52 alasdair mac eoghain mhic gille pedair 7 clann raghnaill 7 clann ghofraigh .i. mhic duac ladhgraidh mhic seth 52
53 mhic alasdair moir mhic eoghain clann ragnaill ailin 7 eoin do bi dall mhic fhiachach tolgraig mhic adhaim 53
54 mhic donnchaidh mhic dubghaill fadeoigh 7 domnall 7 aengus riabhach mhic muiredhaigh bolgraigh mhic de bí 54
55 donnchadh mac dubghuill mhic 7 dubghall 7 ag so a clanna sin .i. mhic shimoin bric et ni fil en 55
56 laclainn mhic alasdair moir clann ailin ruaidri 7 uisdiun 7 eoin mhic aedhain glais duine suas 56
57 Ragnall mac colaim mhic ∴ clann domnaill mhic raghnaill .i. [go to top of column] mhic nuaghad finn fail uadha sin acht dia uile cumachtach 57
  ** see 1vbc 34 * see Kindred 31