|home | map| |how to| site navigation |

  Text in RED means hard to read, speculative reading, or a name supplied from another manuscript.  
1ra a b c d e 1ra
0   mhic gillanfoid a quo clann gillacamsronic 7 clann m 0
1 Daibidh [or Daibith] Can’t see anything here now. Skene has “Domnall da mhic” o fuilid . . . clann bininci x .i. genilach mhic gillacrist mhic osiab mhic sainngandrias 1
2 mac maila [or mailcolaim] Maelsnechta cloinni maelanfaig ethrac ann so eoin mac gilla mhic ectig[erna] mhic mhic gillanndrias moir mhic eittigerna 2
3 mhic fionnlug mac lulaigh lame uilliam anfad mhic gilla martain oig mhic gilgain mhic martain mhic ath cloinni [or clann] echtigerne bet[h]ain mhic [or mac] ab[a]ran 3
4 mhic finnginn mhic gillacongmelge mhic ferchair clann gillacam mhic gillamartainn morsin mhic gilcha mhic conaill mhic cairbri mhic eatach [or eaictigerna] mhic bethair moir 4
5 mhic maoilcolaim mhic maoilbrigde mhic uilliam sroin eogain mhic gilla faill mhic eacain[?] mhic dubgaill mhic fergusa genelach cloinne earrainn 5
6 mhic cinaetha mhic ruaidri mhic gillamichil mhic gartnaid mhic conigail mhic foailaoin gillapadraic mac cormaig mhic gillapadraige 6
7 mhic maolcolaim mhic mornaill mhic ferchair mhic oisiab mhic airt mhic aengus mhoir mhic eirc mhic telt barra mhic eogainn mhic aranilg mhic mainne 7
8 mhic domnaill mhic morgainn [Skene says he saw “mic Gillacrist” here] genelach mhic eoghain na hoitreach annso mhic tormoid mhic conbethad mhic murchaidh mhic t--?--- 8
9 mhic connsaitin mhic domnaill

[Skene says he saw “mic Aigcol mic Eoghain” here]

baltar mac eoin mhic eogain mhic gillaeispaig mhic eoghain mhic lamrainn .g. [ = guirm? glais?] mhic tocmoit [ = tormoid?] 9
10 mhic cinae[th]aig mhic cathmhaeil mhic [?p]al mhic neill lachlannaig mhic crisdin mhic . . . mhic sa[i]bara mhic duinn mhic balta[i][r] [mhi]c mainne mhic ale[lla?] 10
11 mhic ailpin mhic ruaidhri mhic suibne mhic oisiab sleibe* mhic aoda alainn renabartha genelach mormaeir leamra donnchadh 11
12 mhic eachain mhic aircheallaigh mhic leoid mhic tsead an buirrce mhic anradan mhic flai[t]bertac mac baltair mhic aglla[o]im mhic donnchaidh 12
13 mhic aedha finn mhic fercair fada mhic ferchair mhic gillacrist genalach cloinni lab[artaigh] ann soth sis eoin 7 mhic amlaoim oig mhic amlaoim moir 13
14 mhic domangairt mhic fearadhaigh mhic maeilcolaim domnall 7 amlgolgaoi mic colim mhic muiredhgaigh ar maeldomnig .i.d 14
15 mhic domnaill bric mhic fergusa mhic domnaill renabartha mhic domnaill mhic eogain mhic baltair mhic abs - - -? - - - mhic maini mhic cuirc mhic luigdheach [or luideach] 15
16 mhic ethach buighe mhic shneachtain in caimgilla mhic murchaidh mhic aeid mhic eogain mhic aig mhic eisiab mhic gille mhic cairil [or oairil? = aillil?] mhic a[illil?] fl[ainn] bog [ = big?] mhic riader[g?] [or riad(a?)] 16
17 mhic aedhain mhic colmain mhic shuibne mhic theadh crist mhic gillamhichel mhic pilip mhic f[i]innlaeith oig mhic enab[ ] ri corca mhic ---?--- [or ri corca l--?--- or ri corc .i. mhic ---?-- or ri corc .i. l--?---] 17
18 mhic gabrain mhic buadain mhic neachtain § clann gilla catain mhic finnlaeith moir mhic[?] dubghaill mhic baltuir mhic na [or ina or nia or ma] ca[i]rb[ ]a[ ] mhic mo[n]gf[inne?] 18
19 mhic domanguirt mhic eathhach mhic gillachatain o fuilid mhic carlusa mhic domnaill oig mhic domnaill iduinn genelaigh cloinni ladmainn .i. 19
20 mhic fergusa mhic muiredhaigh mhic gallbrait mhic diarm mhic fearadhaigh finn Raiberd mac donnchaidh mhic 20
21 mhic eirc mhic loairnmair ada renabartha genelach cloinni cainnig murchadh mac cainnigh eoin mhic gilla colaim mhic ladmainn 21
22 mhic eathach muinnremair mhic eirc an fer leiginn mhic erc mhic eoin mhic cainnigh mhic aonghusa mhic cristin mhic agad mhic gillacolaim [altered to gillaspaig?] mhic ferchair 22
23 mhic aenghusa mhic ethach muinreamhair mhic conlaith mhic ferchair fhota mhic gilla eoin oig mhic gilla eoin na haird mhic duinntsleibe mhic aed alainn 23
24 mhic feilime macbethadh mhic fearadhaigh gen[e]lach mhic mathghamhna annso sis .i. murchadh .i. buirce mhic anradain 24
25 mhic aengusa mac finnlaeich do ghenelach mhic an aba uathne mac donnchaigh mhic murchaidh mhic donnchaidh mhic murchaidh moir mhic flaitbertaig mhic connstantin 25
26 mhic feilime mhic ruaidhri gilla muire mac eoghain moir mhic cainnigh mhic mathghamna mhic cainnigh mhic cristin mhic muiredhaigh ---?--- 26
27 mhic seancormaic mhic domnaill mhic aenghusa mhic mhicbethad clann mhic nicail eoin mac eogain mhic eoin mhic nicail mhic domnaill mhic gillacrist 27
28 mhic cruthluithe mhic morgainn mhic aenghusa mhic gilla mhic aiga mhic neailb mhic nicail mhic grogall mhic gille mhic murachaidh .i. gilladub [this line is very uncertain] 28
29 mhic finnfeice Genelach mhic nechtain muire longaigh muire mhic sealbaigh mhic toircinn mhic tortha mhic trostain mhic neill glunduibh ite 29
30 mhic aichirchirr Muiris mac maelcolaim mhic ferchair mhic fhinn mhic sdacaill mhic erble o fuilid mic erble genelach mhic gillamaeil gillacolaim 30
31 mhic eathach anndoid mhic muiris mhic maelcolaim laeich mhic donnchaidh mhic arailt mhic murchaidh mhic fhoghail mhic poil mhic ailin mac gilla colaim moir mhic mael muire 31
32 mhic fiachach mhic gibuin mhic firthire mhic airfinn mhic thaidhg mhic amlaeoim mhic turcaill mhic cainnig mhic gila maeill oig 32
33 mhic ethach riada mhic mhic ferchair mhic gillacrist mhic gillafaelain atha cliath mhic arailt mhic asmainn mhic araillt mhic gill crist dar comainm in gilla maeil [or mor?] 33
34 cairpre rifhoda mhic domhnaill mhic gillamhartain genelach cloinni ainnrias pal mac tire mac eoghain mhic mhic cormaic mhic airbertaigh 34
35 mhic conaire cael mhic neachtain mhic artuir mhic fir thead muiredhaigh mhic fail mhic gille ainnrias mhic martain genelach mhic gabharain erca 35
36 mhic moghalamha mhic gibuin mhic nechtain mhic loairn mhic mhic foil mhic cainnigh mhic cristin mhic eoghain mhic cainnigh mhic cristin Murchadh mac ferchair mhic coll 36
37 mhic luigeach allathaigh mhic isog mhic gillamartain ferchair mhic cormaic mhic gille eoin na hairde mhic eirc mhic loairn mhic ferchair mhic mhic murchaidh mhic ferchair mor 37
38 mhic cairpre croimcind mhic aenghusa § mhic oirbertaigh mhic cormaic mhic airbertaigh mhic feradhaigh mhic donnchaidh mhic [mhic alar--?-- or mhic abar--?-- or possibly nical --?--] 38
39 mhic daire dornmair mhic imhair § mhic erc mhic domnaill duinn genelach cloinni cailin ann so cailin og mac gille easpuig mhic gillaagan mor o fuilid 39
40 mhic cairpre finnmoir mhic neachtain oig mhic ferchair abradruaidh mhic cailin mhic ailin mhic neill mhic ailin moir mhic gille espuig mhic Cormaic mhic airbertaigh 40
41 mhic conaire mhoir mhic nechtain medhin mhic feradhaigh mhic dubgaill mhic donnchaidh mhic gille easpuig mhic gille colaim mhic feradhaigh 41
42 mhic eidirsgeoil mhic nechtain mhoir renabartha mac duibne mhic duibne mhic eirenain do genelach cloinni gil eain .i. 42
43 mhic eoghan mhic domnaill duinn genelach cloinni grigair mhic meirbi mhic artuir mhic iubair .i. righ in domain gan rusan laclain mac eoin mhic gillec[olaim] 43
44 mhic iair mhic ferchair fhada Maelcolaim mac padraic genelach cloinni aidh annso fearchar mac imhair mhic gilla crist mhic maulis[o]g mhic gilla eoin 44
45 mhic ailille mhic feradhaigh mhic eoin mhic grigair mhic donnchaidh mhic gilla easpaig mhic gilla nanaemh mhic gilla crist mhic cormaic mhic mhicrait mhic suthain 45
46 mhic deaghadh mhic ferghusa mhic maeilcolaim mhic gillacrist mhic gilla michel mhic aidh mhic gallbairt mhic --?--rtan mhic neill mhic conduiligh .i. 46
47 mhic sin mhic rasin mhic nechtain mhic ferchair mhic muiredhaigh mhic ainnrias

.i. in fer eges risinabartha gallb[airt]

ab lesa mor sanabi 47
mhic domnaill mhic eogain mhic filip mhic oisiab mhic eirc mhic
48 mhic trir mhic rotrir mhic colmain mhic cormaic mhic airbertaigh mhic ferchairdi aengusa mhic fhinnlaeith mhic carla mhic domnaill oig mhic [domnaill] mhic raing ruaidh? mhic se 48
49 mhic earnail mhic buadain mhic ferchair fhada mhic feradhaigh finn duinn mhic feradhaigh genelach mhic duibshithi annso an dubg ar lss 49
50 mhic maine mhic eathach genelach cloinni maeil anfaigh .i. domnall 7 niall 7 gilla colaim tri mic gilla espaig ruaidh   mhic fherchair abradruaidh 50
51 mhic forga mhic muiredhaigh eogan mac domnaill dhuib mhic gilla crist mhic ghillacolaim mhic dubghaill moir mhic dhuibshithi mhic feradhaigh mhic [fergusa] 51
52 mhic feradaigh mhic loairn moir § mhic mhic ailin maelanfhaid mhic murchaidh mhic finnlaeith chais mhic murchaidh mhic dubgaill mhic finnlaeich mhic nechtain mhic colmain 52
53 mhic oil[ella] er(end)en mhic eirc mhic echach muinreamair mac foil mhic gillap mhic ferchair mhic cormaic mhic airbertaigh mhic ferchairfhada mhic feradhaigh mhic leat ain 53
54 mhic fiachra fir mara do genelach cloinni an toisigh adraig mhic gilla genelach cloinni echthigerna gilla ainndrias mac cailin mhic Imair mhic morgainn mhic [domhnaill] 54
55 mhic aengusa turmigh themrach annso .i. clann gilla martain mhic p mhic gilla crist mhic mhicraith mhic muirchertaigh mhic cormaic mhic oisiab mhic cathmæl mhic ruaidri? 55
56 aga comraig fir erend 7 alban chatan uilliam 7 foil mhic mhailanfaid mhic ferchair mhic finnlaeith mhic nicail mhic maine mhic --?-- mhic ethach mhic [ ]rullaigh mhic cgac[h] 56
        * see here for alternative readings